Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME Phòng Tuyến Zombie 2

Dùng chuột để chơi

Game Phòng Tuyến Zombie 2

3257 Lượt Chơi ★ November 12, 2014
Chuyên Mục: Game Chiến Thuật, Game Zombie
Từ Khóa:

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME Phòng Tuyến Zombie 2

1 Lời Bình
comment_type != "trackback" && $comment->comment_type != "pingback" && !ereg("", $comment->comment_content) && !ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
thinh bình luận:
January 1st, 2016 12:50 pm  

hay

comment_type == "trackback" || $comment->comment_type == "pingback" || ereg("", $comment->comment_content) || ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Pingback & Trackback
Pingback url thinh
January 1st, 2016 12:50 pm  

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI Phòng Tuyến Zombie 2