Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME Ngôi Nhà Ma

Sử dụng các phím mũi tên  để di chuyển.

Nhấn để  bắn súng và  để ném vacxin chữa bệnh.

Game Ngôi Nhà Ma

1956 Lượt Chơi ★ August 30, 2014

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME Ngôi Nhà Ma

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI Ngôi Nhà Ma