Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME Hành Trình Của Bé Bi

Các bạn sử dụng phía mũi tên để vượt qua những chướng ngại vật. Qua màn mới thì sử dụng A - S - D - F để đổi màu.

Game Hành Trình Của Bé Bi

1460 Lượt Chơi ★ August 8, 2014

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME Hành Trình Của Bé Bi

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI Hành Trình Của Bé Bi