Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME Gumball Chạy Trốn Ác Mộng

Dùng phím A D để di chuyển. Phím cách để nhảy. rê chuột lên đám mây để đám mây rắn lại

Game Gumball Chạy Trốn Ác Mộng

10201 Lượt Chơi ★ November 17, 2014
Chuyên Mục: Game Trẻ Em
Từ Khóa:

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME Gumball Chạy Trốn Ác Mộng

1 Lời Bình
comment_type != "trackback" && $comment->comment_type != "pingback" && !ereg("", $comment->comment_content) && !ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Ngọc Lung Linh bình luận:
May 4th, 2015 5:33 am  

chơi hay đấy!mới chơi lần đầu mà đã mê luôn.nhưng cái con boss hăm bơ gơ đánh khó quá.chịu thua luôn.

comment_type == "trackback" || $comment->comment_type == "pingback" || ereg("", $comment->comment_content) || ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Pingback & Trackback
Pingback url Ngọc Lung Linh
May 4th, 2015 5:33 am  

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI Gumball Chạy Trốn Ác Mộng