Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME Giải Cứu Bầy Cừu

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A – S – W – D để di chuyển các chú cừu. - Phím Space hoặc phím mũi tên lên để nhảy và húc các vật cản. - Các phím 1 – 2 – 3 để lựa chọn điều khiển các chú cừu - Sử dụng chuột trái để lựa chọn chú cừu muốn điều khiển.

Game Giải Cứu Bầy Cừu

3611 Lượt Chơi ★ August 27, 2014
Chuyên Mục: Game IQ
Từ Khóa: ,

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME Giải Cứu Bầy Cừu

1 Lời Bình
comment_type != "trackback" && $comment->comment_type != "pingback" && !ereg("", $comment->comment_content) && !ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Game Ngộ không ném táo 24h bình luận:
August 29th, 2014 4:21 pm  

[…] đỡ người khác thì các bạn cũng có thể tiếp tục cuộc hành trình cùng với game Giải cứu bầy cừu đang bị lạc trong rừng sâu không xác định được phương hướng để quay trở […]

comment_type == "trackback" || $comment->comment_type == "pingback" || ereg("", $comment->comment_content) || ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Pingback & Trackback
August 29th, 2014 4:21 pm  

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI Giải Cứu Bầy Cừu