Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME Ninja Rùa

Sử dụng các phím :  để di chuyển nhân vật

Sử dụng phím :  để tấn công

Phím :   Phòng ngự

Phím :   Đổi nhân vật (dùng ở màn cuối)

Game Ninja Rùa

2278 Lượt Chơi ★ September 3, 2014
Chuyên Mục: Game Ninja
Từ Khóa:

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME Ninja Rùa

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI Ninja Rùa