Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME Đặt Bom IT

Người chơi 1: Sử dụng các phím :   để di chuyển.
Sử dụng phím  để đặt bom.
Người chơi 2 :Sử dụng các phím  để di chuyển.
Bấm phím Enter  để đặt boom.

Game Đặt Bom IT

2377 Lượt Chơi ★ August 30, 2014
Chuyên Mục: Game Đặt Bom
Từ Khóa:

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME Đặt Bom IT

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI Đặt Bom IT