Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME Bay Cùng Doremon

Nhiệm vụ của bạn là giúp Nobita và Doremon thu thập các món ăn, sau đó đặt vào cây cột ở đầu màn chơi để qua bài.

Cách chơi:

Sử dụng các phím mũi tên  để điều khiển Doremon.

Sử dụng các phím  để điều khiển Nobita.

Game Bay Cùng Doremon

57471 Lượt Chơi ★ December 6, 2014
Chuyên Mục: Game Doremon
Từ Khóa:

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME Bay Cùng Doremon

2 Lời Bình
comment_type != "trackback" && $comment->comment_type != "pingback" && !ereg("", $comment->comment_content) && !ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
tuấn bình luận:
April 29th, 2015 1:14 pm  

Hay Cái con đầu cu

comment_type != "trackback" && $comment->comment_type != "pingback" && !ereg("", $comment->comment_content) && !ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
ngan bình luận:
March 19th, 2016 11:19 am  

cam xuc toi thay rat la viu khi choi no

comment_type == "trackback" || $comment->comment_type == "pingback" || ereg("", $comment->comment_content) || ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Pingback & Trackback
Pingback url tuấn
April 29th, 2015 1:14 pm  
comment_type == "trackback" || $comment->comment_type == "pingback" || ereg("", $comment->comment_content) || ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Pingback & Trackback
Pingback url ngan
March 19th, 2016 11:19 am  

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI Bay Cùng Doremon