Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME 7 Viên Ngọc Rồng 3

Người 1: Di chuyển bằng  và tấn công bằng      

Người 2: Di chuyển bằng  và tấn công bằng      

Game 7 Viên Ngọc Rồng 3

5376 Lượt Chơi ★ October 22, 2014
Chuyên Mục: Game Songoku
Từ Khóa:

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME 7 Viên Ngọc Rồng 3

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI 7 Viên Ngọc Rồng 3